6 วิธีดูแลตัวเองช่วง COVID

6 วิธีดูแลตัวเองช่วง COVID

ตอนนี้สถานการณ์ COVID-19 กำลังระบาดเป็นอย่างหนัก ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมา ดังนั้น ทุกคนต้องดูแลตัวเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ แอดมินแนะนำ 6 วิธีดูแลตัวเองช่วงโควิด
ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างมีสติ และเคร่งครัดกันด้วยนะคะทุกคน ไม่มีใครช่วยได้หากเราไม่ช่วยกัน 🥰🥰
          1.สมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
          2.รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
          3.ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง
          4.อยู่แต่ที่พักอาศัยอย่าออกไปไหน
          5.ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
          6.ติดตามข่าวสารอย่างเคร่งครัด
Share

About The Author

Leave Comment