Alarm System

Alarm System

Alarm System

สัญญาณกันขโมย

     อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยเมื่อมีเหตุบุกรุกจากบุคคลภายนอกก้าวล้ำเข้ามาภายในบ้านของเรา ที่จะทำหน้าที่ตรวจจับการบุกรุกที่จะเข้ามาขโมยทรัพย์สิน หรือก่อเหตุด้วยเจตนาที่ไม่ดี ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของบ้าน เพื่อให้สามารถยับยั้งเหตุให้ทันท่วงที ซึ่งจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ชุดควบคุม อุปกรณ์ตรวจจับต่าง ๆ และอุปกรณ์แสดงผล แต่ละส่วนจะทำงานร่วมกันโดยมีซอร์ฟแวร์ ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบ เพราะฉะนั้น สัญญาณกันขโมยบ้านจะเปรียบเสมือนยามที่คอยตรวจตราสิ่งปกติที่เข้ามาในบริเวณบ้านของคุณให้ปลอดภัย และ digital door lock เป็นปราการและแจ้งเตือนให้ผู้ใช้นั่นเอง