PABX & IP-PBX

PABX & IP-PBX

PABX & IP-PBX

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์

สีโทนไหน

      IPPBX เป็นบริการระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต Network ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานทดแทนระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Analog (PABX) โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนติดตั้งระบบตู้สาขา IP-PBX สามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับตู้สาขาแบบเก่าแต่ IP-PBX มีฟังก์ชั่นไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกันโดยใช้หมายเลขภายใน (Extensions Number) การโทรออกไปยังปลายทางอื่นๆการโอนสายการดึงสายการพักสายรวมไปถึงระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ IVR(Interactive Voice Response) หรือ Auto-Attendant ผู้ใช้เพียงแค่มีอุปกรณ์สำหรับใช้งาน VoIP เช่น IP phone หรือ Internet Phone Adapter หรือ ATA (analog telephone adapter) โดยทำการเชื่อมต่อ กับระบบ CloudCallcenterThailand ผ่านวงจร IP Network หรือวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใดก็ได้