Smart Farm & Automation

Smart Farm & Automation

Smart Farm & Automation

เกษตรอัจฉริยะ

     การทำการเกษตรอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบการเพาะปลูกในทุกๆขั้นตอนและสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยเทคโนโลยีเพื่อทำการตรวจสอบเก็บข้อมูลวิเคราะห์และแก้ปัญหาการเพาะปลูกได้แบบ Real-Time พร้อมกับสามารถแสดงผลข้อมูลการเจริญเติบโตและคาดการณ์ผลผลิตได้อย่างแม่นยำซึ่งในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยของเรายังคงอยู่ในจุดเริ่มต้นของการทำเท่านั้นเนื่องจากการทำ Smart Farming จำเป็นต้องมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนอีกทั้งตัวเกษตรกรเองก็จำเป็นต้องมีการเรียนรู้พัฒนาตัวเองและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจากวิถีเดิมที่เคยทำมา