Time Attendance

Time Attendance

Time Attendance

ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน

     ระบบที่จะช่วยบริหารและตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงาน เพื่อจุดประสงค์ในการบริหารเงินเดือน และส่งผลสู่การตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานแต่ละคนขององค์กร ระบบนี้อาจจะเป็นระบบเดียวหรือถูกผนวกเข้ากับระบบเงินเดือนขององค์กรได้ นอกจากนั้นอาจจะยังถูกผนวกเข้ากับระบบตรวจสอบคนงาน การบริหารการเข้าออกอาคาร และ การจัดสรรเวลาสำหรับพนักงานได้ด้วย วยตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่มันจะเกิดขึ้นบ่อย AVESTA จึงได้คิดค้นระบบ ซึ่งช่วยตรวจสอบและบริหาร การใช้ทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบจากศูนย์กลาง ข้อมูลการเข้าออก,ทั้งหมด ตรวจสอบได้จากศูนย์กลางผ่านซอฟต์แวร์ที่ก้าวหน้า และ อุปกรณ์ตรวจสอบการเข้าออก ไม่ว่าจะเป็น Fingerprint Scanner หรือ RFID Reader ที่ทำงานโดยตรงผ่านเข้าสู่ระบบเก็บข้อมูลศูนย์กลางภายในสำนักงานใหญ่ หรือ Data Center ของเรา เองเหนือกว่าการตรวจสอบแค่พนักงาน