พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ

พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ

เช้าวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ฤกษ์งามยามดีที่ทางบริษัท สมาร์ทอัพ เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำพิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ ตามความเชื่อโบราณของชาวจีนว่า เทพองค์นี้จะคอยดูแล ปกป้อง คุ้มครองบ้านและคนในบ้านให้ปลอดภัย ไร้โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้หมดไป
พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ 1
พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ 2
พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ 4
พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ 5
พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ 6
พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ 7
พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ 8
พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ 9
พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ 10
พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ 11
พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ 12
พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ 13
พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ 14
พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ 15
พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ 3
พิธีอัญเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะ 16
Share

About The Author

Leave Comment