ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา YEC หอการค้า

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา YEC หอการค้า

📢 ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา YEC หอการค้า สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม Smart Meeting Room บริษัทสมาร์ทอัพ เทคโนโลยี จำกัด
📢 ทางบริษัทขอขอบพระคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านที่เป็นเกียรติเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท ขอขอบพระคุณครับ
บรรยากาศ1
บรรยากาศ2
บรรยากาศ3
บรรยากาศ4
Share

About The Author

Leave Comment