ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ Home Automation Workshop

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ Home Automation Workshop

📢 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ Home Automation Workshop จากทาง RackSync วันที่ 1
📢 ขอบคุณทาง RackSync ด้วยนะครับที่มาใช้บริการห้องประชุมของทางบริษัทนะครับ
Home Automation Workshop 1
Home Automation Workshop 2
Home Automation Workshop 3
Home Automation Workshop 4
Home Automation Workshop 5
Home Automation Workshop 6
📢 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ Home Automation Workshop จากทาง RackSync วันที่ 2
📢 ขอบคุณทาง RackSync ด้วยนะครับที่มาใช้บริการห้องประชุมของทางบริษัทนะครับ
Home Automation Workshop day 2 (1
Home Automation Workshop day 2 (2
Home Automation Workshop day 2 (3
Home Automation Workshop day 2 (4
Home Automation Workshop day 2 (5
Home Automation Workshop day 2 (6
Share

About The Author

Leave Comment