ภาพบรรยากาศการออกบูธแสดงระบบ Smart Farm

ภาพบรรยากาศการออกบูธแสดงระบบ Smart Farm

📢 ภาพบรรยากาศการออกบูธแสดงระบบ Smart Farm ของทางบริษัท สมาร์ทอัพ เทคโนโลยี จำกัด ในงานวันดินโลก วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดิน ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ภาพบรรยากาศการออกบูธแสดงระบบ Smart Farm หลัก
ภาพบรรยากาศการออกบูธแสดงระบบ Smart Farm 11
ภาพบรรยากาศการออกบูธแสดงระบบ Smart Farm 10
ภาพบรรยากาศการออกบูธแสดงระบบ Smart Farm 9
ภาพบรรยากาศการออกบูธแสดงระบบ Smart Farm 8
ภาพบรรยากาศการออกบูธแสดงระบบ Smart Farm 7
ภาพบรรยากาศการออกบูธแสดงระบบ Smart Farm 6
ภาพบรรยากาศการออกบูธแสดงระบบ Smart Farm 5
ภาพบรรยากาศการออกบูธแสดงระบบ Smart Farm 1
ภาพบรรยากาศการออกบูธแสดงระบบ Smart Farm 3
ภาพบรรยากาศการออกบูธแสดงระบบ Smart Farm 2
Share

About The Author

Leave Comment