ไหว้วันตรุษจีน 2564

ไหว้วันตรุษจีน 2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เทศกาลสำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและคนจีนทั่วโลกคือเทศกาล “ตรุษจีน” หรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน เป็นวันที่ทุกคนจะทำการไหว้เทพเจ้าต่าง ๆ ด้วยอาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ต่าง ๆ เพื่อขอพรไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือบรรพบุรุษ

รูปปลากรอบ1
รูปปลากรอบ2
รูปปลากรอบ3
รูปปลากรอบ4
รูปปลากรอบ5
รูปปลากรอบ6
รูปปลากรอบ7
รูปปลากรอบ8
รูปปลากรอบ9
Share