Open Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 3

Open Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 3

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show” ภาคใต้ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ในวัน 14 -16 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดชุมพร,สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)
ขอบคุณทาง อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ด้วยนะครับที่มาใช้บริการห้องประชุมของทางบริษัทนะครับ 🙏🥰
open 1
open2
open3
open4
open5
open6
open7
open8
open10
open12
open13
open11
open14
open15
open16
open17
open18
open19
Share

About The Author

Leave Comment